Política de privacitat i cookies

El present document estableix les Condicions Generals d'Ús del lloc WEB naturaki.com, societat les dades registrals de la qual es mostren a continuació:

Domicili Social
Naturaki Reservas SL
N-II km 732
17468 Terradelles (Girona), Espanya
C.I.F: B55094080

Política de privacitat
El TITULAR de la web es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquesta web i / o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i / o de qualsevol dels serveis oferts pel TITULAR, implica l'acceptació per part de l'Usuari/Client - Propietari/Interessat de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat. 
 
Si us plau, tingui en compte que a pesar que pugui haver-hi enllaços de la nostra web a altres webs, aquesta Política de Privacitat no s'aplica a les webs d'altres companyies o organitzacions a les quals la web estigui redirigida. El TITULAR no controla el contingut dels llocs de tercers ni accepta cap mena de responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d'aquests llocs, tal com s'indica en el nostre Avís Legal. 
 
En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:
  
Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
El Responsable del tractament de les seves dades és Naturaki Reserves, S.L. (d'ara endavant, “NATURAKI”) amb CIF B55094080 i domicili en carretera Nacional II, sortida 732, en la localitat de Tarradellas, amb codi postal 17468.
 
Les nostres dades figuren en l'Avís Legal d'aquesta web. 
 
Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
Tractem la informació que l'Interessat ens facilita per a
 • Atendre les crides, emails o consultes dels nostres Clients i Usuaris.
 • Dur a terme l'execució, gestió i facturació de les reserves efectuades per part dels Usuaris a través de la nostra pàgina web. 
 Així mateix, amb el consentiment de l'Interessat, les seves dades personals podran ser tractats amb les següents finalitats addicionals:
 • Enviament d'informació i comunicació de promocions comercials respecte als serveis contractats i per a mantenir-li informat sobre novetats i ofertes del seu interès respecte dels nostres serveis.
Durant quant temps conservarem les seves dades?
Les dades personals proporcionades per l'Interessat es conservaran mentre estigui vigent la relació i/o el contracte subscrit entre l'Interessat i NATURAKI i, una vegada es produeixi la seva finalització, seran bloquejats fins que transcorrin els terminis de prescripció aplicables.
 
En el cas que hagi consentit al seu tractament, fins que l'Interessat sol·liciti la seva supressió, moment en el qual seran bloquejats fins que transcorrin els terminis de prescripció aplicables.
  
Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
La base legal per al tractament de les seves dades per a les finalitats descrites és el seu consentiment, lliurement atorgat en marcar les caselles d'acceptació dels formularis de recollida de dades de la nostra pàgina web. 
 
Com a base legal, també existeix l'execució del contracte entre l'Interessat i NATURAKI. En aquest sentit, l'Interessat està obligat a facilitar les dades que siguin necessaris per a la seva execució. En el cas que no ens faciliti aquestes dades no serà possible la celebració del contracte.
 
A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Les dades personals de l'Interessat podran ser cedits als següents destinataris:
 • Administracions Públiques quan així ho estableixi una disposició legal aplicable, Jutjats i Tribunals i Autoritats Policials, en cas de ser necessari per a la persecució d'un acció delictiva o l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • Proveïdors que presten serveis a NATURAKI relacionats amb la gestió del contracte formalitzat i que tenen la condició d'encarregats del tractament, com per exemple, però no limitant-se a, entitats financeres, proveïdors de serveis tecnològics, proveïdors i col·laboradors de serveis de logística, transport i lliurament o proveïdors de serveis relacionats amb l'atenció al client, la gestió de reserves, entre altres. 
 • Proveïdors i col·laboradors que presten serveis relacionats amb màrqueting i publicitat, només en el cas que l'Interessat hagi donat el seu consentiment de manera expressa. 
 • Propietaris de les cases rurals la reserva de les quals ha estat sol·licitada per part de l'Interessat a través de la nostra pàgina web, sempre que el contracte de lloguer d'aquesta finca hagi de ser formalitzat entre el propietari i l'Interessat.
En qualsevol cas, els tercers amb els quals es comparteixin determinades dades de caràcter personal de l'Interessat hauran acreditat prèviament l'adopció de mesures adequades per a la correcta protecció d'aquests. 
  
Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Des de NATURAKI, ens comprometem a respectar la confidencialitat de les teves dades personals i a garantir-li l'exercici dels seus drets. 
 
És per això que qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que el concerneixen. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats per a les quals van ser recollits.
 
En determinats suposats l'Interessat tindrà dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en el qual únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En tal cas, NATURAKI deixarà de tractar les dades, excepte motius legítims imperiosos o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 
En qualsevol dels casos anteriors, NATURAKI comunicarà qualsevol rectificació o supressió de dades personals, així com qualsevol limitació de tractament efectuada a cadascun dels destinataris als quals s'hagin comunicat les dades personals, tret que sigui o exigeixi un esforç desproporcionat. Si així ho sol·licités l'Interessat, NATURAKI l'informarà sobre aquests destinataris.
 
Així mateix, l'Interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat a NATURAKI, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable quan el tractament es basi en el consentiment o en un contracte i s'efectuï per mitjans automatitzats.
 
L'Interessat tindrà dret a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, al fet que dades personals que el concerneixin siguin objecte d'un tractament basat en l'interès públic o legítim per NATURAKI o un tercer, incloent-hi l'elaboració de perfils, a fi que NATURAKI deixi de tractar les dades personals, tret que aquestes puguin acreditar motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els interessos, drets i llibertats de l'Interessat, o per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.
 
Així mateix, l'Interessat tindrà dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, incloent-hi l'elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics en ell o l'afecti significativament, tret que aquesta decisió sigui necessària per a la celebració o execució d'un contracte amb NATURAKI i estigui autoritzada per la legalitat europea o estatal vigent o es basi en el consentiment explícit de l'Interessat.
 
Finalment, l'Interessat tindrà dret a presentar reclamació davant les autoritats de protecció de dades.
 
Com pot exercir els seus drets?
Els referits drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, així com a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, podran ser exercits enviant una sol·licitud escrita amb còpia adjunta del seu DNI a través de la següent adreça de correu electrònic: grpd@naturaki.com.
 
Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem procedeixen del propi Interessat, qui garanteix que les dades personals facilitades són certs i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació. Les dades que hagin d'introduir-se en un camp que estigui marcat amb un asterisc són obligatoris per a poder prestar-li el servei sol·licitat.
 
Quines dades tractem?
Les categories de dades que podem tractar són:
 • Dades de caràcter identificatiu (nom complet, DNI o passaport)
 • Adreces postals o electròniques.
 • Telèfon 
 • Dades econòmiques (no emmagatzemem les dades de la teva targeta)
 • Reserves
 • Informació comercial (subscripció a nostra *newsletters)
Quan li demanem a l'Usuari que empleni les seves dades personals per a donar-li accés a alguna funcionalitat o servei de la plataforma, alguns camps seran marcats (*) com a obligatoris, ja que són dades que necessitem per a prestar el servei o donar accés a la funcionalitat en qüestió. Si us plau, tingui en compte que si decideix no facilitar-nos aquestes dades, és possible que no pugui completar el seu registre com a Usuari o que no pugui gaudir d'alguns dels nostres serveis o funcionalitats.

Cookies
Amb finalitats estadístiques y d'anàlisis del tràfic del web naturaki.com, Naturaki Reservas SL utilitza l'eina Google Analytics, un servei d'anàlisis del web cedit per Google, Inc (a partir del moment, Google), empresa de Delaware amb oficina centra al 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estats Units, que utilitza cookies.

Les cookies són fragments d'informació que s'emmagatzemen al disc dur del visitant al web a petició del servidor de la pàgina. Aquesta informació pot esser posteriorment recuperada pel servidor en posteriors visites. La informació que genera la cookie sobre l'ús del web (incloent la direcció IP) serà directament transmesa i desada per Google en els servidors dels Estats Units. Les cookies utilitzades son les anomenades ?de sessió? que s'eliminen al tancar la finestra excepte si l'usuari escull la opció ?remember me? donant lloc a que la cookie es guardi durant un període de temps més ampli.

Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així ho requereixi la legislació, o quan els tercers processin la informació per conte de Google.

Google no associarà la direcció IP del usuari amb cap altre dada de la que disposi.

Naturaki Reservas SL, de la mateixa manera, utiliza cookies per memoritzar preferències de navegació de l'Usuari. En cap cas Naturaki Reservas SL transmitirà informació a tercers sense l'exprés consentiment escrit de l'Usuari.

L'usuari es pot oposar al tractament de les dades o de la informació denegant l'ús de les cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada al seu navegador.

No obstant, al restringir les cookies, és possible que el web no disposi de la total funcionalitat que tindria en el cas de tenir habilitades les cookies. Al utilitzar aquest web l'usuari accepta el tractament d'aquesta informació per Google en la forma i els fins indicats.

Destí

Dates

dldmdcdjdvdsdg

Juny de 2024

-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Juliol de 2024

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Agost de 2024

-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Setembre de 2024

-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Octubre de 2024

-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Novembre de 2024

-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Desembre de 2024

-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Gener de 2025

-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Febrer de 2025

-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Març de 2025

-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Abril de 2025

-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Maig de 2025

-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Juny de 2025

-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

A Naturaki no reservem amb més de 12 mesos d'antelació.

Hostes

Adults

17 anys o més

Infants

De 2 a 16 anys
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadons

Menys de 2 anys
0
1
2
3
4
Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers. Si continues navegant acceptes la seva utilització. +Info
Programador web girona freelance