Condicions d'ús

L'usuari en utilitzar el web accepta les presents condicions generals i es compromet a utilitzar la pàgina web, els serveis i els continguts allotjats de conformitat amb les mateixes. L'usuari accepta que l'ús del web, dels serveis i els continguts el realitza sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

Aquesta pàgina web naturaki.com és propietat de Naturaki Reservas SL , amb domicili social a:
Naturaki Reservas SL
N-II km 732
17468 Terradelles (Girona), Espanya
C.I.F: B55094080

Modificació de les presents condicions
Naturaki Reservas SL es reserva el dret d'efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes en les presents Condicions d'Ús, obligant els usuaris a llegir-les amb atenció, cada vegada que vulguin utilitzar la pàgina web.

Naturaki Reservas SL es reserva el dret a denegar o retirar l' accés a la pàgina i/o als serveis, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís als usuaris que incompleixin aquestes condicions generals o les particulars que els siguin aplicables.

Condicions generals d'ús d'aquest lloc web
L'accés a aquesta pàgina web li atribueix la condició de "Usuari", implicant la seva acceptació expressa i sense reserves de les condicions generals que estiguin publicades en ella, en el moment en què accedeixi a la web. En aquest sentit, s'entendrà per "Usuari" a la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenvolupades la pàgina web.

Objecte i àmbit d'aplicació
Les presents condicions generals d'ús, regulen l'accés, navegació i ús de la pàgina web, així com les responsabilitats derivades de la utilització dels seus continguts tals com els textes, gràfics, dibuixos, dissenys, codis, software, fotografies, música , vídeos, sons, bases de dades, imatges, expressions i informacions, així com qualsevol altra creació protegida per les lleis nacionals i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial .

Naturaki Reservas SL podrà establir condicions particulars que s'aplicaran per a l'ús i/o contractació de serveis específics a les presents condicions generals d'aplicació supletòria.

Condicions accés i utilització dels serveis
L'accés a la pàgina web en principi té caràcter lliure i gratuït . No obstant això, alguns dels serveis i continguts, poden trobar-se subjectes a la contractació prèvia del servei o producte, i és aplicable en aquests casos, les condicions particulars creades a l'efecte que Naturaki Reservas SL posar a la seva disposició prèviament a la contractació.

Els menors que pretenguin fer ús dels serveis continguts en aquest lloc web han de tenir el consentiment previ dels seus pares, tutors o representants legals, sent aquests els únics responsables dels actes realitzats pels menors al seu càrrec.

En tot moment, l'usuari ha de fer un ús lícit dels serveis de la present web, d'acord amb les presents condicions generals, la legalitat vigent, la moral i l'ordre públic així com les pràctiques generalment acceptades a Internet .

L'usuari garanteix que tota la informació aportada a través dels formularis de subscripció inclosos en aquesta web és lícita, real, exacta, veraç i actualitzada. Serà exclusiva responsabilitat de l'Usuari la comunicació immediata a Naturaki Reservas SL de qualsevol modificació que pugui donar-se en la informació subministrada .

L'usuari s'abstindrà de: introduir virus, programes, macros o qualsevol seqüència de caràcters amb la finalitat de danyar o alterar els sistemes informàtics d'aquesta web; obstaculitzar l'accés d'altres usuaris mitjançant el consum massiu de recursos; captar dades incloses en aquesta web amb finalitat publicitària ; reproduir, copiar, distribuir, transformar o posar a disposició de tercers els continguts inclosos en aquest web; realitzar accions a través dels serveis inclosos és aquesta web que puguin lesionar la propietat intel·lectual, secrets industrials, compromisos contractuals, drets a l'honor, a la imatge i la intimitat personal de tercers; realitzar accions de competència deslleial i publicitat il·lícita .

Drets de propietat intel·lectual i industrial
Naturaki Reservas SL és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial de tots els elements que integren la pàgina web, incloent-hi la marca , nom comercial o signe distintiu. En particular i a títol no limitatiu, estan protegits pels drets d'autor, el disseny gràfic, codi font, logotips, textes, gràfics, il·lustracions, fotografies, sons i altres elements continguts en lloc web.

L'usuari reconeix que la reproducció, copiat, distribució, comercialització, transformació, reutilització, comunicació pública i en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts de la pàgina web, sense autorització expressa i per escrit de a Naturaki Reservas SL, constitueix una infracció dels seus drets de propietat intel·lectual i/o industrial.

Tota la informació que no tingui la consideració de dada personal transmesa voluntàriament a la pàgina web a través d'Internet (incloent qualsevol observació, suggeriment, idea, gràfics, etc.) Passarà a ser propietat exclusiva de Naturaki Reservas SL que ostentarà els drets il·limitats d'ús, sense meritar per això cap compensació a favor, ni a favor de cap altre persona.

Destí

Dates

dldmdcdjdvdsdg

Juliol de 2024

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Agost de 2024

-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Setembre de 2024

-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Octubre de 2024

-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Novembre de 2024

-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Desembre de 2024

-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Gener de 2025

-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Febrer de 2025

-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Març de 2025

-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Abril de 2025

-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Maig de 2025

-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Juny de 2025

-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Juliol de 2025

-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

A Naturaki no reservem amb més de 12 mesos d'antelació.

Hostes

Adults

17 anys o més

Infants

De 2 a 16 anys
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadons

Menys de 2 anys
0
1
2
3
4
Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers. Si continues navegant acceptes la seva utilització. +Info
Programador web girona freelance