Escrit originalment a el novembre de 2021. Actualitzat per darrera vegada el març de 2022.

Darrerament, degut a l'increment dels preus de l'electricitat, es parla molt de la despesa energètica. En qualsevol cas, des de sempre, els consums són un dels principals costos variables d'un allotjament vacacional, juntament amb la neteja i els manteniments. És per això que des del 2011 sempre hem treballat per reduir-ne el cost al màxim conscients que, al mateix temps, una reducció dels consums ens permetia també reduir l'impacte en el medi ambient dels allotjaments

A continuació expliquem com gestionem i intentem minimitzar el cost de cadascun dels consums a les cases de Naturaki les quals gestionem el manteniment i el dia a dia i/o tenim l'oportunitat d'intervenir directament en la seva rehabilitació.

Aigua

Gestió energètica, consums i subministres dels nostres allotjaments

Es parla molt del preu de l'electricitat però per nosaltres, l'aigua és l'autèntic bé escàs que tenim i és un dels subministraments que més ens preocupa de sempre. L'electricitat es pot generar de moltes maneres diferents i transportar d'una forma relativament senzilla i des de molt lluny. Per l'aigua necessites aqüífers propers (evidentment també és possible fer-la arribar de molt lluny o construir dessalinitzadores, però el cost és elevadíssim). Jo mateix a Vilafreser, el meu poble natal, recordo que de petit hi havia tres basses d'aigua durant tot l'any. Actualment no queda cap d'aquestes basses. Juntament amb la major profunditat i menor caudal de molts pous indica clarament que el nivell freàtic ha baixat.

En un allotjament el principal consum d'aigua és, amb clara diferència, l'aigua que es gasta per mantenir els jardins. És per això que, quan nosaltres encarreguem la renovació d'un jardí, sempre l'enfoquem per tal que tingui el mínim consum d'aigua i en els assessoraments que realitzem recomanem sempre posar gespa artificial, especialment si són jardins de menys de 250 m2.

Col·locant gespa artificial juntament amb el rec gota a gota i utilitzant plantes autòctones per la decoració del jardí aconseguim quedar-nos en el tram 2 de consum d'aigua encara que la casa tingui piscina i/o jacuzzi. A les cases que el jardí es va fer amb gespa natural intentem minimitzar els temps de rec i regar durant les hores més adequades, però la diferència de consum és molt important i ens resulta inevitable entrar en el tram 4 en els mesos de més calor. A nivell de costos estimem que el sobrecost d'un jardí amb gespa artificial s'amortitza al cap d'uns 5 anys (menor consum d'aigua i menor cost de manteniment).

A nivell de consum d'aigua per part dels hostes en el dia a dia, el consum és extramadament variable en funció de la capacitat de la casa, segons les nostres estadístiques pot anar des dels 130 litres per persona i dia a l'hivern, fins els 400-450 litres per persona els mesos de més calor per cases amb gespa natural i 250-300 litres amb cases amb gespa artificial i plantes autòctones. Realment és un dels consums més difícils de controlar i per tan d'optimitzar ja que, excepte assegurar que no hi ha fugues d'aigua, la calor i el consum de cada persona s'escapa del nostre control. De fet, segons diferents estudis publicats veiem que aquests consums estarien per sota dels consum mig d'aigua diari per hoste en un hotel ja que es situa en uns 390 litres per persona i dia, tot i això, no és motiu pel qual no poguem seguir intentant reduir el consum.

El més arriscat són fets imprevistos que poden disparar el consum d'aigua en un trimestre concret i per tant fer saltar de tram el rebut de l'aigua amb un fort increment del seu preu: fugues d'aigua (trencament de tuberies -normalment a la zona de jardí- que no es detecten al moment) o que algú es deixi accidentalment oberta una aixeta. Afortunadament, degut a que és totalment excepcional, a dia d'avui no s'ha instal·lat cap sistema de control i monitoreig en temps real de detecció de fugues d'aigua als allotjaments. Tot i que no descartem fer-ho en un futur, ja que el cost és elevat i preferim evitar fugues controlant que les instal·lacions tinguin el manteniment adequat i evitar al màxim aixetes obertes accidentalment i possiblement podem trobar altres mesures que ens permetin aconseguir un major estalvi d'aigua. Per descomptat aixetes que gotegen es canvien al moment. Creiem que també ajuda el fet de demanar fiances que assegurin que es farà un bon ús de la casa i així s'eviten comportaments abusius en aquest sentit. 

Calefacció i aigua calenta

Gestió energètica, consums i subministres dels nostres allotjaments

A dia d'avui el sistema majoritari de calefacció i aigua calenta al medi rural és el gasoil, ja que normalment no arriba gas natural, el gas propà no està estès i les instal·lacions d'aerotèrmia són molt recents. El canvi cap a sistemes d'aerotèrmia amb terra radiant realment s'ha començat a popularitzar en els darrers anys i és poc habitual en les cases rurals. La calefacció elèctrica abans de l'aerotèrmia s'enfocava amb calentadors elèctrics, radiadors elèctrics i bombes de calor. Era una solució possible per cases de fins a 150-200 m2, però llavors requeria de tanta potència elèctrica que era millor instal·lar gasoil.

El gasoil de calefacció tot i que és una de les opcions més barates ja fa uns anys que es va encarir bastant i sempre hem buscat opcions per reduir-ne el consum, tant per l'estalvi econòmic com per l'impacte en el medi ambient, que al final van lligats de la mà. Així doncs, des del 2018 utilitzem un sistema de domòtica que pot ser integrat a qualsevol de les cases que gestionem i que permet reduir notablement els consums: El nostre sistema de reserves i gestió, desenvolupat per nosaltres mateixos durant més de 10 anys, s'enllaça directament amb les calderes i qualsevol aparell elèctric que es vulgui (aires condicionats, radiadors, termos,..). D'aquesta forma tenim els dispositius programats i, quan el sistema detecta que hi ha una entrada per aquell dia, automàticament engega la calefacció i aigua calenta just en el moment necessari per tal que els hostes trobin la casa calenta quan arribin i així no malgastar energia. El darrer dia de l'estada, a l'hora que els clients surten de la casa, el sistema automàticament també para la caldera. D'aquesta manera aconseguim estar utilitzant la calefacció i aigua calenta només quan hi ha clients a la casa i gestionar-ho d'una forma totalment transparent per a ells.

Per exemple, per una estada de divendres a la tarda a diumenge a la tarda, aconseguim tenir la caldera funcionant durant només 50-52 hores (s'engega entre 2 i 4 hores abans en funció de la casa). Per contra, si es fa manualment, normalment es sol engegar el dijous a la tarda i parar el dilluns al matí, fent que la caldera funcioni unes 89 hores en total. Això implica que, sense domòtica, la caldera pot funcionar un 70% més temps i suposar un sobrecost energètic important. En allotjaments amb terra radiant el temps d'ús és gairebé el mateix, ja que la domòtica es programa per tal que s'engegui amb més anticipació (a la matinada) i es para al migdia, ja que el sistema té molta inèrcia fent que la casa trigui més a escalfar-se i més a refredar-se.

En qualsevol cas, és essencial que l'allotjament tingui un bon aïllament tèrmic, sinó els consums es disparen irremeiablement. A poder ser, és ideal una classificació energètica A o B, però en allotjaments de més de 10 anys és molt estrany veure aquestes classificacions. Les parets dels habitatges que gestionem acostumen a ser amb pedra o amb bons aïllaments (amb els anys els aïllaments han millorat molt, però són cases que s'intentaven aïllar bé d'acord amb el que hi havia disponible en el moment de ser construïdes). De fet, per la nostra experiència, hem detectat que les principals fugues tèrmiques solen ser a través de les obertures, sobretot si tenen anys i són de fusta i no han tingut un manteniment adequat ja no tanquen tan bé. Un bon tancament d'alumini o de pvc (ens agrada més l'aïllament del pvc si les obertures són grosses, tot i que l'alumini és més estètic i hi ha cases que o bé per normativa o per estètica ens decantem per l'alumini) juntament amb vidres de baixa emissivitat (una de les millors inversions que es pot fer) són factors clau per reduir la despesa i augmentar el confort.

Fa temps, alguns propietaris havien provat calefaccions amb pellet, però al no tenir un ús i supervisió continus el resultat no era bo. Amb biomassa les cases no són prou grans per utilitzar-les. El terra radiant s'utilitza en algunes cases i funciona bé, tot i que té molta inèrcia. En qualsevol cas, la tendència és que les calderes de gasoil progressivament siguin substituïdes per sistemes d'aerotèrmia, però és un procés lent, ja que la inversió és molt més elevada i les calderes de gasoil tenen una vida útil superior als 25 anys.

De fet, des del nostre punt de vista, el gran avantatge de l'aerotèrmia és que permet escalfar i refredar un allotjament a més de generar aigua calenta. Per tant, en els nous allotjaments es parla de climatització i no tan de calefacció. El fet que un allotjament estigui climatitzat cada vegada és més valorat pels hostes.

Electricitat

Gestió energètica, consums i subministres dels nostres allotjaments

L'hem deixat pel final, ja que a dia d'avui està en boca de tots. En primer lloc, cal aclarir que una casa rural no és un espai intensiu en ús d'energia elèctrica. Aproximadament el consum elèctric representa entre el 3 i el 5% de la facturació total d'un allotjament, res a veure amb indústries electro intensives on l'electricitat pot arribar a suposar un 50% dels seus costos de producció. Tot i això, molts propietaris estan preocupats per l'increment de cost de l'electricitat. És normal i nosaltres també ho veiem amb preocupació, juntament amb l'increment de costos en moltes altres partides (incloent els impostos i la inflació).

Però, a data d'avui i en base a l'anàlisi de costos realitzada, l'increment d'aquest any de la factura elèctrica és inferior al 10% respecte a l'any passat i representa un cost percentualment menor sobre la facturació total del que va representar el 2019. A més, l'increment de cost de l'electricitat ha quedat sobradament compensat amb l'increment de tarifes que s'ha pogut aplicar en molts allotjaments gràcies a la bona feina que s'ha fet en tots els àmbits i que s'ha traduït en una forta demanda.

A més, hi ha un punt addicional i que beneficia de forma important a un allotjament rural, i és que les estades es fan majoritàriament en cap de setmana que és quan la llum és més econòmica. De dilluns a divendres de 0 a 8 i caps de setmana i festius és període Valle (P3) i l'electricitat és més d'un 50% 35% més econòmica que en període punta (P1).

Els allotjaments on podem escollir la companyia amb qui contractar la llum, des de ja fa més de 7 anys els hem mogut sense excepció a Somenergia i és l'empresa que recomanem a tots els propietaris. Ens agrada la seva filosofia, energia 100% provinent de fonts renovables i una empresa simple, transparent i de tracte àgil. De fet, ells mateixos ens han ajudat no repercutint-nos tot el cost de l'increment almenys durant un temps.

Amb això no volem dir que el cost de l'electricitat al país no sigui totalment abusiu i que cal introduir canvis per evitar que encara més indústria abandoni el país, simplement volem posar-ho en perspectiva.

Actualització març 2022 (post original escrit el novembre de 2021):
L'increment del preu del cost elèctric els darrers 4 mesos ha seguit escalant, però el gener de 2021 vam analitzar el cost percentual de l'electricitat sobre la facturació total de l'allotjament i el 2021 va marcar els seus mínims històrics essent de mitjana un 20% més baix que el cost percentual del 2018. A Naturaki fa 11 anys que ens dediquem a gestionar cases rurals i el que estem veient és una tornada al percentatge actual i pot ser que s'acabi situant per sobre dels percentatges anteriors. Que l'escalada de preu de l'electricitat és molt gran? Sí, sense dubte i s'hi ha de posar remei de forma urgent. Però a data d'avui l'increment de cost no està afectant significativament els beneficis de les cases per dos motius: 1. La demanda després de la pandèmia és molt alta i s'han pogut apujar els preus de les cases rurals 2. El lloguer vacacional no és intensiu en ús d'energia elèctrica. El que ha fet entrar a la indústria en xoc és que no ha pogut repercutir l'increment de costos energètics al preu final dels seus productes i això li ha mermat el marges o les ha posat en pèrdues. En el cas del turisme rural i lloguer vacacional, almenys amb les dades que disposem nosaltres, aquest increment de cost s'ha pogut repercutir al client final. Considerem que som afortunats donada la situació actual ja que la indústria i els habitatges estan patint molt més per aguantar aquests preus desorbitats. Tot i això, com ja havíem comentat inicialment les plaques solars poden ser una bona inversió i l'eficiència a nivell de consums sempre ha estat molt important ja que sabem gairebé segur que d'aquí a 20 anys els costos energètics seran superiors als actuals (amb independència de la crisi a nivell de costos que estem visquent actualment).


El cotxe elèctric:

Dins d'aquest apartat cal fer menció especial al cotxe elèctric, ja que darrerament alguns clients de forma molt puntual comencen a recarregar el seu cotxe a les cases. És residual, però sabem que anirà a l'alça. Ja hem col·locat cartells tot i que el cost elèctric no és molt elevat, el just és que si una persona carrega el cotxe els diners que s'estalvia de fer-ho a casa seva o en un carregador els pagui directament a l'allotjament.

Alguns propietaris s'espanten quan veuen un client carregant el cotxe durant la seva estada. Però també, i per posar-ho en context, actualment el cost de carregar una bateria completa en cap de setmana és inferior a 10 €.


Aire condicionat:

Són una font important de consum elèctric, sobretot si la casa està completament climatitzada. El millor en l'instal·lar un aire condicionat és vincular-lo amb la domòtica per evitar que el client se'l deixi engegat un cop finalitza l'estada i en les estances principals instal·lar sensors que apaguen automàticament l'aparell quan s'obren les obertures, ja que en casos puntuals, tot i avisar els clients en l'entrar a la casa, hem arribat a veure aires condicionats funcionant i les finestres totalment obertes.

De fet, un sol aparell d'aire condicionat o bomba té un consum energètic bastant reduit, ja que actualment tots utilitzen tecnologia inverter. El més important és conscienciar al client que faci un ús responsable de l'energia i que mantingui la temperatura a 25 graus. Inclús alguns allotjaments utilitzen comandaments a distància que només permeten engegar i parar l'aire però no modificar la temperatura que ja tenen pre-establerta.

Il·luminació LED:

Des de ja fa més de 5 anys només comprem bombetes led i més del 95% de les bombetes a les cases són led o de halògenes de baix consum. El gran avantatge és que a més de consumir un 80% menys d'energia es fonen menys amb la qual cosa reduim el cost energètic i també el cost de manteniment ja que cal supervisar menys sovint que no hi hagi bombetes foses (abans es supervisava cada mes i ara un cop cada tres mesos). El més complicat va ser trobar bombetes LED econòmiques i d'una qualitat suficient, però un cop trobades l'avantatge ha estat clar. Tingues en compte que en una casa per 14 persones poden haver-hi més de 80 bombetes.


Calefacció elèctrica i termos d'aigua elèctrics:

Tenen un cost important i a dia d'avui no són eficients. És bo eliminar qualsevol petit calefactor o radiador. Per posar-ho en context un cotxe elèctric consumeix 3,6 kwh i un calefactor de vent o radiador d'oli 2,0 kwh.


Plaques solars:

Poden ser una bona inversió pel propietari i rendeixen entre el 6-7% anual amb un temps de vida útil de 15 anys. El gran avantatge per una casa rural per nosaltres és que la climatització de la vivenda a l'estiu té un cost pràcticament nul, ja que la mateixa energia que generen les plaques gairebé alimenta tota la climatització.

En resum

Gestió energètica, consums i subministres dels nostres allotjaments

És important que els consums siguin optimitzats en la seva totalitat i de forma constant. Si no s'optimitzen en el seu conjunt, arriba un moment que el cost total d'aquests és tan elevat que condiciona la rendibilitat de l'allotjament. Com en tot, no és una única partida la que permet reduir els consums, és l'optimització de tots ells. Punts bàsics i que per nosaltres actualment són indispensables són: domòtica per la calefacció i aires, bones obertures, sensors a les portes pels aires i jardí amb poc consum.

Recordo quan el 2013 vam visitar la República Dominicana per feina i vam tenir l'oportunitat de conèixer per dins alguns resorts i parlar amb diversos responsables i directors. Allà ens van explicar que l'electricitat era molt cara (ara aquí ja els hem superat) i que l'eficiència energètica per ells era un avantatge competitiu arribant al punt que Barceló Hotels havia enderrocat un resort i l'havia fet nou pensant en l'eficiència energètica (implementant sistemes complexos, però al mateix temps coses tan senzilles com edificis en planta baixa i plantes tropicals que evitessin que el sol toqués directament la façana). Aquest plantejament els havia permès arribar a oferir un resort de quatre estrelles al preu d'un de tres estrelles. Des d'aquell viatge els cost dels subministres sempre han estat una cosa que hem supervisat i mirat d'optimitzar a Naturaki.

Per últim, a dia d'avui, no ens hem plantejat repercutir els costos de subministre de l'estada al client. En general, els clients solen ser responsables i el cost de muntar un sistema que controli en temps real el consum d'aigua, gasoil (o equivalent) i electricitat i llavors repercutir-ho al client actualment no compensa per la inversió, control i manteniment addicional que requereix. A més, tenim clar que la satisfacció del client baixaria (a mi no m'agradaria que m'ho fessin) i els ingressos addicionals que comportaria no arribarien a compensar els recursos extres destinats. Evidentment, si es detecten pràctiques clarament abusives, es poden descomptar de la fiança que ja entreguen els clients, però afortunadament són una excepció.
Qualsevol lloc...
Qualsevol data...
2 hostes

Planifica la teva propera escapada

Calendaris 100% actualitzats, reserva immediata i millor preu garantit.

Destí

Qualsevol

Dates

Hostes

2 adults

Destí

Dates

dldmdcdjdvdsdg

Juny de 2024

-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Juliol de 2024

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Agost de 2024

-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Setembre de 2024

-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Octubre de 2024

-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Novembre de 2024

-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Desembre de 2024

-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Gener de 2025

-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Febrer de 2025

-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Març de 2025

-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Abril de 2025

-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Maig de 2025

-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Juny de 2025

-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

A Naturaki no reservem amb més de 12 mesos d'antelació.

Hostes

Adults

17 anys o més

Infants

De 2 a 16 anys
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadons

Menys de 2 anys
0
1
2
3
4
Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers. Si continues navegant acceptes la seva utilització. +Info
Programador web girona freelance